De Uitgangspunten van het Dias-bestuur

Het festival Dias Latinos is een gratis toegankelijk festival. Onderdelen van het festival zijn:

  • Dias Latin Night, jaarlijks georganiseerd in het derde weekend van december;
  • Viva la vida ; het educatie-, innovatie- en bewustwordingsprogramma
  • Festivalweekend Dias Latinos, het jaarlijks terugkerende festival, georganiseerd in het 1e weekend van juli.

Het voortbestaan van het festival Dias Latinos is mede afhankelijk:

  • van zijn aansluiting bij de behoefte van een zo breed mogelijk publiek;
  • van een situatie waarbij de inkomsten de kosten dekken.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur ondersteunt de festivaldirecteur J├Ârgen Raymann dit gratis toegankelijke evenement. De stichting opereert binnen de kaders van de Wet en Regelgeving verbonden aan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Het Dias Latinos bezoekadres is gevestigd op: Wilhelminalaan 1, 3818 HN Amersfoort. Voor vragen kunt u via e-mail terecht bij: info@diaslatinos.nl.


Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

- de heer G.H. Beens (voorzitter)

- mevrouw L. Kan-Bommezijn (secretaris)

- de heer M.W.A. Elbertse (penningmeester)

Werkgroepen

De stichting kent de volgende werkgroepen:

a. werkgroep festivalpromotie

b. werkgroep creatie;

c. werkgroep operatie;

d. werkgroep commercie.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten noch enige andere vergoeding.

ANBI-status

Stichting Dias Latinos, heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en de status van Culturele ANBI. Er gelden zeer gunstige fiscale aftrekregels voor donaties aan Stichting Dias Latinos, zowel door particulieren als bedrijven.

De ANBI-beschikking is bij de Belastingdienst geregistreerd onder fiscaalnummer 805903148.

> Informatie over fiscaal gunstig schenken aan Stichting Dias Latinos

> Publicaties 2016: download het Jaarverslag 2019

> Publicaties 2018: download het Jaarverslag 2018

> Publicaties 2017: download het Jaarverslag 2017