Privacyverklaring

Wij waarderen de inzet van vrijwilligers, mede dankzij hen is festival Dias Latinos mogelijk.

Mede daarom gaan wij zorgvuldig met jouw contactgegevens om en delen wij deze niet met derden.

1. Met welk doel slaan wij gegevens op:
Wij, Stichting Dias Latinos, slaan de gegevens van mensen op die deelnemen aan het projectteam, de werkgroepen of bijdragen als vrijwilliger. Dit met als doel dat wij in contact kunnen komen met de desbetreffende personen voor het realiseren van festival Dias Latinos.

2. Wie zijn verantwoordelijk voor de gegevens:
Het secretariaat heeft alle bestanden op een USB stick en/ of harde schijf staan. Deze is in bewaring bij de secretaris. Daarnaast hebben de leden van het projectteam / werkgroepen bestanden op hun pc staan. De werkgroepen en/ of vrijwilliger coördinator hebben enkel de benodigde gegevens van de mensen die zij begeleiden binnen hun activiteit tot hun beschikking. Een ieder zorgt dat hij/zij de gegevens van derden niet openbaar maakt en enkel gebruikt voor hetgeen het nodig is.

3. Deze persoonsgegevens zijn bij ons bekend:
De volgende persoonsgegevens zijn bij Stichting Dias Latinos of de desbetreffende werkgroep of vrijwilligerscoördinator bekend: voor- en achternaam, mailadres en telefoonnummer, optioneel adres, postcode en woonplaats.

4.Worden er bijzondere persoonsgegevens bewaard:
Wij vragen geen gegevens over godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens, genetische en biometrische kenmerken, huwelijkse staat en BSN nummer.

5. Informeren van vrijwilligers omtrent hun persoonsgegevens:
De personen die hun naam, adres, telefoonnummer en mailadres voor activiteiten hebben doorgegeven zijn op de hoogte dat wij dit enkel gebruiken voor de activiteiten. Hiervoor geven zij tevens toestemming bij het invullen van het vrijwilligersformulier.

6. Wat is er geregeld voor vrijwilligers om hun eigen gegevens in te zien:
Vrijwilligers kunnen een mail sturen naar info@diaslatinos.nl om te vragen welke gegevens wij hebben.

7. Hoe worden de gegevens bewaard:
De gegevens worden bewaard op de pc van de desbetreffende projectteam lid, werkgroep lid of vrijwilligerscoordinator en op google drive. Om in een nieuw festivaljaar weer contact op te nemen met de vraag of een vrijwilliger weer wil meehelpen.

8. Hoe geven wij invulling aan het “recht om vergeten te worden”:
Op verzoek van de vrijwilliger, dit kan:

  • schriftelijk middels een email verzoek aan info@diaslatinos.nl
  • in reactie op een gestuurde nieuwsbrief of mail door Dias Latinos

De desbetreffende contactpersoon en vrijwilligers coördinator verwijderd vervolgens de persoonsgegevens en vraagt overige werkgroepen dit ook te doen, indien hier de vrijwilliger ook een rol heeft.

9. Het gebruik van foto’s en/of video’s:
Gemaakte foto’s en/of video’s ten behoeve van Dias Latinos worden voor maximaal 12 maanden gebruikt en gepubliceerd op onze website: www.diaslatinos.nl en/of op social media (facebook, instagram en twitter: dias latinos en op youtube of vimeo). Dit wordt vermeld op onze website (contact).

10. Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Door Stichting Dias Latinos worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.

11. Functionaris gegevensbescherming
Indien een vrijwilliger vragen of opmerkingen heeft omtrent gegevensbescherming, kan contact op worden genomen met het secretariaat via info@diaslatinos.nl