--- English Text Below ---

Ontwerp de Dias Latinos jubileumPoster

Dit jubileumjaar heb jij de kans om de Dias Latinos poster te ontwerpen! Ter inspiratie zie je bovenaan deze pagina enkele posters uit vroegere jaren, ontworpen door diverse kunstenaars. Wees creatief en maak een kunstwerk dat ons 25-jarig bestaand festival het beste weergeeft! Hieronder vind je enkele punten om rekening mee te houden, maar verder laten wij het helemaal aan jullie creativiteit.


De Wedstrijd

Wil je meedoen aan de wedstrijd, stuur dan uiterlijk 25 mei jouw inzending naar jubileum@diaslatinos.nl.
Een zorgvuldig saamengestelde jury zal uit de inzendingen het winnende kunstwerk kiezen.

De winnaar krijgt persoonlijk bericht en wordt uiterlijk 2 juni bekendgemaakt.


De prijs

De winnaar ontvangt 500 euro prijzengeld.
Daarnaast zal jouw ontwerp worden gebruikt om het festival in 2021 te promoten.


Over ons festival

De kern van Dias Latinos hebben wij voor jullie samengevat in een paar korte zinnen.
De poster moet deze ambitie op enige wijze vertalen:

"Dias Latinos is hét podium voor Latin muziek en cultuur.
Wij zijn een bruisend, kleurrijk en internationaal festival tegen het decor van de historische binnenstad van Amersfoort.
Para toda la familia!"


Voorwaarden en criteria

Wat moet je indienen?

• Het kunstwerk geeft een goede vertaling van de ambities van festival Dias Latinos
• Het formaat is 50x70, staand.
• Voel je vrij om alle materialen te gebruiken die je wilt.
• Een inzending mag digitaal, maar ook door middel van een foto van 'analoog' werk.
Zorg wel dat de foto het werk goed representeert.
Indien de winnaar een analoog werk heeft, zal het werk op kosten van Dias Latinos worden gedigitaliseerd,
om hiervan de posters te kunnen afdrukken.

• Logo/naam en datum van Dias Latinos hoeven niet terug te komen op het werk.
Het mag wel, maar alleen wanneer het een integraal onderdeel van het ontwerp is.
• Iedere inzender mag maximaal 2 werken inzenden.
• Werken moeten uiterlijk 25 mei 2021 om 23.59 uur ontvangen zijn op jubileum@diaslatinos.nl
• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
• Met de aanwijzing door de jury van de winnaar van de posterwedstrijd stemt de winnaar ermee in dat het eigendom van haar/zijn originele werkstuk overgaat naar de Stichting Dias Latinos. De winnaar stemt er eveneens mee in maximaal 50 gedrukte exemplaren te nummeren en te signeren. De kunstenaar behoudt het auteursrecht op de ontworpen poster. De Stichting is evenwel gerechtigd het ontwerp te gebruiken voor voortgezette doeleinden van de Stichting (merchandising activiteiten), zoals de verkoop van de hierboven bedoelde 50 gedrukte exemplaren, de verkoop van postkaarten, kalenders e.d., waarvan de opbrengst ten goede komt aan het festival Dias Latinos. De kunstenaar verbindt zich ten opzichte van de Stichting om zijn of haar auteursrecht op de ontworpen poster niet te zullen gebruiken voor enig met de doelstellingen van de Stichting concurrerend doel.

• Door een werk in te zenden verklaart iedere inzender automatisch akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.


Wie kunnen er deelnemen?

Iedereen, professioneel, student of amateur, mag deelnemen aan deze wedstrijd.
Relaties van juryleden zijn uitgesloten van deelname.


--- English version ---

design the Dias Latinos

25th anniversary Poster

This year, for the 25th anniversary of Dias Latinos, we invite you to design our anniversary poster! To inspire you, we have put some posters of earlier years on this page. These were all designed by various artists, known and unknown. Be creative and design your artwork insprired by the 25th anniversary of our Latin & Caribbean festival. We encourage all to be creative and surprise us with your submissions. Below, you will find a few things to consider.


The competition

If you would like to participate in the competition, please submit your artwork on or before May, 25. You can send it to jubileum@diaslatinos.nl.
A carefully selected judge will choose the winning artwork.

The winner will be notified personally and will be announced on June, 2.


Prize

The winner receives 500 euro prize money.
Also, your design will be used to promote this year's festival Dias Latinos.


About our festival

We've summarised our festival in a few short sentences. Your design should in some way translate this ambition:

"Dias Latinos is THE stage for Latin music and culture.
We are a vibrant, colourful and international festival set against the scenery of the historical city centre of Amersfoort.
Dias Latinos, Para toda la familia!"


Terms and conditions

What should you submit?

• Your artwork translates the ambition of our festival Dias Latinos

• The artwork should be 50x70 cm, portrait.
• Feel free to use any material you want.
• Your work can be digital artwork, but it is also possible to submit traditional works.
To submit eg. a painting, please make a clear photograph and e-mail this photo.
If the winner's artwork should be digitalized, Dias Latinos will pay for digitalization, to ensure posters can be printed afterwards.

• Logo/name and date of the festival do not have to be on the artwork.
It is allowed, but only if it contributes to your design.
• Every contestant is allowed to send in 2 submissions.
• Artwork should be submitted at the latest by 23.59 on 25th May 2021 on jubileum@diaslatinos.nl
• The decisions of the judges are final and cannot be discussed
• After choosing the winning artwork, the winner agrees that the ownership of his/her original piece of art transfers to Stichting Dias Latinos. The winner also agrees to sign and number 50 copies of the original work. The artist retains copyright on the artwork, but Stichting Dias Latinos is permitted though, to use the artwork for purposes related to the festival Dias Latinos (such as Merchandising, selling of the 50 copies, postcards, calendars etc.). Profits from these activities go to Stichting Dias Latinos to use for the festival. The artist agrees not to use his/her copyright for any activity that is contrary to the purpose of festival Dias Latinos.

• By submitting your artwork, you agree to all terms above.


Who can participate?

Anyone, professional, student or amateur, can participate.
Acquaintances of judges are not allowed to take part.